Privacy & Disclaimer

PRIVACY & DISCLAIMER

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat Psychologie Praktijk 035 vertrouwelijk omgaat met uw gegevens. Alleen Psychologie Praktijk 035 heeft toegang tot uw gegevens. U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en / of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Psychologie Praktijk 035 deelt alleen informatie met uw huisarts als u daar toestemming voor geeft. De informatie die uitgewisseld wordt, gaat dan bijvoorbeeld over uw verwijzing of uw behandelplan. Per keer dat er informatie wordt uitgewisseld, wordt er om toestemming gevraagd, waarbij duidelijk wordt toegelicht om welke informatie het gaat.

We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen.
Bij kinderen onder de 18 jaar worden gegevens aan de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doorgegeven, overeenkomstig de daarvoor geldende wetgeving rondom privacy. Dit betreft: naam, geboortedatum, geslacht, postcode, BSN, type ingezette jeugdhulp, begin- en einddatum jeugdhulp, verwijzer. Er wordt géén diagnose-informatie doorgegeven.

Bij jongvolwassenen vanaf 18 jaar komt een deel van deze gegevens ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens van de naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

We hechten belang aan een veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen of te whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Psychologie Praktijk 035 gebruikt hiervoor een beveiligd e-mailprogramma.

Het privacyreglement kunt u inzien door HIER te klikken.

Disclaimer

Deze website is van Psychologie Praktijk 035. Er wordt veel aandacht besteed door Psychologie Praktijk 035 en door derde partijen aan de samenstelling en het onderhoud van deze website, maar Psychologie Praktijk 035 noch derden kunnen instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site.

Psychologie Praktijk 035 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Praktijk 035

  • Persoonlijk, deskundig en dichtbij geholpen worden. Kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders kunnen in het centrum van Baarn terecht voor kortdurende psychologische behandeling (basis GGZ).

- 

Praktijk adres

Psychologie Praktijk 035
Oosterstraat 1F
3742 SK Baarn

Tel.: 06 155 755 02
KvK: 81653395
Bank: NL02 KNAB 0605 3162 44