Tarieven

TARIEVEN

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, is er vanaf 1 januari 2024 geen mogelijkheid meer om aan te melden voor vergoede zorg via de gemeente bij Psychologie Praktijk 035. Aanmelden voor particuliere hulp voor kinderen en jongeren is nog wel mogelijk. Kosten van onderzoek/behandeling zijn hierdoor voor rekening van ouder(s)/verzorger(s). Bij de start van het zorgtraject worden afspraken gemaakt over de verwachte kosten. Na elke sessie wordt een factuur aan u gestuurd. Zie de betalingsvoorwaarden.

Voor jong volwassenen vanaf 18 jaar t/m 23 jaar is er vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar mogelijk wanneer u een verwijsbrief heeft van de huisarts en er sprake is van een DSM-stoornis. Wanneer na de intake blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis, dan komt u niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. U betaalt dan het OVP tarief zelf. 

De praktijk heeft in 2024 met Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (waaronder ook  Anderzorg,  HEMA, UMC, IZA, UNIVE, Bewust, FBTO, Interpolis, De Friesland en Prolife vallen) een contract voor basis ggz voor jong volwassenen vanaf 18 jaar t/m 23 jaar afgesloten. Hierdoor wordt de zorg volledig vergoed. Voor jong volwassenen vanaf 18 jaar t/m 23 jaar met een andere zorgverzekering wordt meestal 60-75% van het behandeltarief vergoed. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar en vraag naar de vergoeding van een vrijgevestigde GZ-psycholoog zonder contract. Wanneer de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u na afloop van elk consult een factuur opgestuurd, die u zelf kunt indienen bij de verzekeraar. Voor verzekerde zorg wordt maandelijks direct bij de zorgverzekeraar een factuur ingediend. 

De hulp voor 18+ valt onder uw eigen risico. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Dit wettelijke verplichte eigen risico is minimaal 385 euro per persoon per jaar. 

Afspraak afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u uw afspraak op een werkdag tot 24 uur van tevoren per mail afzeggen, daarna wordt 60,- euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente.

 

Tarieven 2024

Bij het door ouder(s)/verzorger(s) betalen van onderzoek/behandeling:

Consult van 45 min en 15 min uitwerktijd    € 120,-
Email of telefonisch contact (per 15 min)     € 30,-

OVP consult (onverzekerd 45 min en 15 min uitwerktijd)   € 120,-

 

De tarieven die bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht worden per consult, zijn als volgt: 

 

Diagnostiek

 

Behandeling

 

Directe tijd

Tarief (€)

Directe tijd

Tarief (€)

vanaf 5 minuten

 €       39,98

 vanaf 5 minuten

 €         31,48

vanaf 15 minuten

 €       68,88

 vanaf 15 minuten

 €         56,19

vanaf 30 minuten

 €     114,20

 vanaf 30 minuten

 €         95,67

vanaf 45 minuten

 €     159,70

 vanaf 45 minuten

 €       135,89

vanaf 60 minuten

 €     183,44

 vanaf 60 minuten

 €       161,46

 

Dit zijn de maximumtarieven zoals bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De administratietijd is hierin al verrekend.

Praktijk 035

  • Persoonlijk, deskundig en dichtbij geholpen worden. Kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders kunnen in het centrum van Baarn terecht voor kortdurende psychologische behandeling (basis GGZ).

- 

Praktijk adres

Psychologie Praktijk 035
Oosterstraat 1F
3742 SK Baarn

Tel.: 06 155 755 02
KvK: 81653395
Bank: NL02 KNAB 0605 3162 44